594

Sunt förnuft till välfärdsområdesvalet 2022!

Alla har rätt till en högklassig vård och omsorg

Primärvården är mycket viktig, fungerar primärvården förhindrar den dyr specialistvård på förhand. Att inte
få tillgång till primärvård leder ofta till att en person snart behöver dyr specialistvård. Vårdcentralernas
resurser måste utökas och behandling ska finnas tillgänglig omedelbart, inte bara två veckor senare, som
nu. Finland blir äldre och de äldre kommer att ha alla möjliga små åkommor som skulle kunna behandlas
innan åkomman bara blir värre och behandlingen blir mycket dyrare. Vårdcentralerna behöver tillräckligt
med läkare, sjuksköterskor och servicen måste fungera.

Äldrevård och omsorgsboenden ska vara tillgängliga för alla. Bra vård och omsorg när den egna kraften inte räcker till. De äldre får inte sova i sängarna då det inte finns tillräckligt med vårdgivare. Hemtjänst för äldre bör ordnas så att hemtjänstpersonalen har mer än 5-10 minuter på sig. per kund kan ingen sköta sitt eget arbete och ingen äldre får vård, inte heller mat. Tjänster för äldre är verkligen sämre i Finland eftersom kommunerna saknar pengar och verksamhetsvillkor. Äldre och barn är i underläge i samhället.

Barn och unga familjer behöver ofta mest hjälp och omsorg, Unga familjer har inrättat ett hem och barn är små, toppår när de är som bäst eller sämst. Barn är i behov av tidig barndomsutbildning och grundskolebarn måste ofta klara sig ensamma efter skolan. Vissa barn är helt vilsna och det är då skolarbetet börjar lida och uppmärksamheten försvinner. Störningen börjar med ett beteende som ofta leder till svårigheter senare i livet och utbildning. Stöd till unga familjer och barn i början av livet, då tillgång till assistans ska ges så snart som möjligt, inte om veckor. Barn är framtiden, de har liv i sin linda.

Lea Adolfsson

Parti: SFP
Kandidatnummer: 594
Född: 1947
Hemort: Raseborg
Titel: Företagare